XX Lokalny Konkurs Krasomówczy w Olsztynie

LOKALNY KONKURS KRASOMÓWCZY (1)Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn zaprasza do udziału w XX edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego.

Wydarzenie facebook: https://www.facebook.com/events/1682484928660994/

KIEDY? 16 marca 2016r.
GDZIE? Sąd Okręgowy w Olsztynie
FORMUŁA: Wygłoszeniu przez każdego z uczestników – studentów prawa II, III, IV albo V roku prawa dziesięciominutowej mowy kończącej postępowanie karne
bądź cywilne przed sądem pierwszej instancji. Podstawę wystąpień stanowią kazusy przygotowane przez Organizatorów.
Skład Jury oraz inne szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie, umieszczonym poniżej.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 2 marca 2016 r. na adres mailowy aa.elsa.olsztyn@gmail.com.
W zgłoszeniu należy podać:
a) Imię i nazwisko,
b) Kierunek, tryb i rok studiów,
c) Wybór rodzaju kazusu (cywilny albo karny).

Zwycięzca LKK-u otrzyma nagordę oraz będzie miał możliwość wystąpienia na XX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej- Indeckiej we Wrocławiu.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/0B2ty_5mhC2LMVHdPd2JQNl83T0xLMTJDN2VrRjY3Q1h1THow/view?usp=sharing

Serdecznie zachecamy do udziału 🙂