Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Olsztyn

Dnia 09.11.17 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Olsztyn. Przedmiotem tego spotkania było przede wszystkim wybranie Delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie, którymi to zostali: Patrycja Giernaś, Bogna Kwiatkowska oraz Damian Dubicki,a także udzielenie absolutorium zarządowi ELSA Olsztyn Kadencji 2016/2017.