Seminaria i Konferencje

Seminars and Conferences (S&C) to przede wszystkim:

    • seminaria,
    • konferencje,
    • letnie szkoły prawa,
    • wymiany bilateralne (tzw. Study Visits),
    • debaty oksfordzkie

oraz specjalne lokalne projekty takie jak m.in.:

    • wieczory dyskusyjne,
    • wycieczki,
    • dyskusje panelowe,
    • odczyty.

Seminaria – wykłady zaproszonych gości, bez czynnego udziału uczestników

Konferencje – wykładom towarzyszą warsztaty, debaty lub panele z możliwością wypowiedzenia się każdego uczestnika konferencji

Letnie Szkoły Prawa – duże, nawet dwutygodniowe, zwykle o zasięgu międzynarodowym; główny temat jest obszerny, mogący pomieścić w sobie wiele zagadnień; uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach będący ich kontynuacją; w czasie tych zgrupowań studenci z różnych państw mają okazję poznać się wymienić poglądy wziąć udział w zawodach sportowych, wycieczkach, itp.