Praktyki Międzynarodowe

STEP, czyli Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich jest jednym z wiodących przedsięwzięć Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, program działa od ponad 25 lat. Program rozwija się dynamicznie i obecnie obejmuje swoim zasięgiem ponad 40 krajów. Umożliwia on studentom oraz młodym prawnikom zdobycie wiedzy o systemach prawnych innych państw podczas trwającej od kilku do kilkudziesięciu  tygodni praktyki (minimalny czas trwania praktyki wynosi 2 tygodnie, maksymalny – 72 tygodnie  – z reguły są to 4 tygodnie).

Każdego roku Stowarzyszenie oferuje płatne praktyki w tych państwach Europy, w których działa ELSA, a także w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Indiach. Odbywają się one m.in.: w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych  i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non-profit, na uniwersytetach oraz w działach prawnych banków. Praktykant zdobywa doświadczenie potrzebne w późniejszej pracy zawodowej oraz uczy się języka obcego.

Udział w praktykach międzynarodowych w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich STEP to coś specjalnie dla studentów i absolwentów prawa, którzy pragną:

 • poznać inną kulturę i system prawny
 • udoskonalić swoją znajomość języka obcego
 • zdobyć międzynarodowe kontakty i doświadczenie
 • w znaczącym stopniu zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe
 • przeżyć niezapomnianą przygodę.

 

JAK APLIKOWAĆ?

  • Aplikowanie na praktykę międzynarodową rozpoczyna się od zgłoszenia się do Wiceprezesa ds. STEP w Grupie Lokalnej ELSA lub do Asystenta ds. Praktyk Międzynarodowych, czyli osób z ELSA odpowiedzialnych za program STEP na wydziale prawa. Osoby te udostępniają listę dostępnych praktyk międzynarodowych.
  • Potencjalny praktykant wybiera praktyki, w których chciałby uczestniczyć i wypełnia formularz aplikacyjny STEP Student Application Form (SAF). Formularz ten zawiera wszystkie informacje, które są dla pracodawcy niezbędne, aby wybrać najlepszego praktykanta.
  •  Każda praktyka ma ostateczny termin aplikowania (deadline) i można się starać o przyjęcie na nią tylko dopóki on nie upłynie.
  • Należy wypełniony formularz STEP Student Application Form wysłać do Wiceprezesa ds. STEP lub Asystenta ds. Praktyk Międzynarodowcyh przed upływem tego terminu. Po wysłaniu aplikacji trafia ona Grupy Lokalnej ELSA, która zorganizowała praktykę i jest przez nią przekazywana praktykodawcy.

Na rezultat rekrutacji należy czekać około 2 – 3 tygodni od upływu terminu aplikowania. Osoba  z miasta, do którego praktykant jedzie, kontaktuje się z nim w celu ustalenia konkretnej daty przyjazdu.

 

ELSA nie tylko organizuje praktyki międzynarodowe oferowane w ramach programu STEP, towarzyszy również wybranej osobie po zakwalifikowaniu się na praktykę tak, aby nikt nie został zostawiony samemu sobie w obcym kraju. Przedstawiciele ELSA z miasta, w którym zorganizowano praktykę, pozostają z praktykantem w stałym kontakcie i pomagają w rozwiązywaniu nieprzewidzianych problemów. To na ELSA ciążą obowiązki związane z recepcją w kraju odbywania praktyki, czyli m.in.:

 • znalezienie taniego zakwaterowania
 • pomoc w wypełnieniu wymogów prawnych, związanych z wyjazdem za granicę,  np. pomoc przy uzyskaniu wizy, tymczasowego zameldowania
 • odbiór z dworca / lotniska
 • zapoznanie z miastem
 • organizacja ciekawego programu socjalnego
 • opieka podczas pobytu w obcym kraju.