Ogólnie o ELSA

ELSA INTERNATIONAL

Wraz z globalizacją prawa, codzienna praca prawnika coraz częściej wychodzi poza granice państw i dotyka innych systemów prawnych. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na młodych ludzi, którzy znają i rozumieją obce kultury i systemy prawne.

The European Law Students’ Association, w skrócie ELSA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa stwarza takie możliwości działając w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej. Zrzeszając 30.000 członków z ponad 200 uniwersytetów w 41 krajach i posiadając trzydziestoletnie doświadczenie, ELSA stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników.

Międzynarodowy charakter każdej organizacji daje szeroką możliwość współpracy. Dla prawników szczególnie istotna jest tu możliwość poznawania innych systemów prawnych, a także doskonalenie znajomości języków obcych. Międzynarodowe doświadczenie, którego dostarcza ELSA, w połączeniu z programem studiów uniwersyteckich, w charakterystyczny sposób wyróżnia członków Stowarzyszenia spośród innych studentów prawa, co ma niebagatelne znaczenie dla ich przyszłych pracodawców.


ELSA POLAND

Obecnie w Polsce ELSA działa w 16 grupach lokalnych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słubice, Stalowa Wola, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław, na wszystkich wydziałach prawa i administracji zrzesza około 1000 aktywnie działających studentów. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się przede wszystkim wokół organizacji przedsięwzięć, mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych, skierowanych przede wszystkim do studentów prawa i administracji.

Uosobieniem naszych dążeń są:

WIZJA

„Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.”

CELE

  • Rozwój edukacji prawniczej
  • Wspieranie wzajemnego zrozumienia
  • Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników

ŚRODKI

  • Zapewnianie studentom prawa i młodym prawnikom możliwości poznania innych kultur i systemów prawnych
  • Wspieranie otwarcia na świat z zarazem profesjonalizmu studentów prawa i młodych prawników
  • Zachęcanie do działań dla dobra społeczeństwa

Powyższe cele realizują prowadzone przez ELSA programy.

Jednym z nich jest Program Wymiany Praktyk Studenckich (STEP), dzięki któremu studenci mogą odbyć praktykę w wybranych przez siebie zagranicznych instytucjach, bankach, firmach prawniczych, a tym samym doskonalić znajomość języków obcych.

W ramach prowadzonej przez ELSA Działalności Naukowej (Academic Activities) prowadzony jest program badań prawniczych oraz organizowane Konkursy naukowe. Studenci mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych profesji prawniczych, a także dzięki wydawanemu przewodnikowi o studiach prawniczych – „Legal Studies in Europe” dowiedzieć się o możliwości studiowania za granicą.

Seminaria i konferencje (Seminars & Conferences) to program, który zajmuje się organizowaniem młodzieżowych wymian studenckich, szkoleń i kursów oraz naukowych seminariów i konferencji a także letnich szkół prawa.


SPECJALNY STATUS ELSA

ELSA dzięki swoim aktywnościom na polu międzynarodowym i powiązaniu z międzynarodową społecznością osiągnęła specjalny status w kilkunastu instytucjach.

W 2000 roku ELSA otrzymała status konsultanta przy Radzie Europy. Ponadto, ELSA ma status konsultanta przy wielu ciałach Narodów Zjednoczonych; w 1997 roku ELSA otrzymała Specjalny Status Konsultanta przy UN ECOSOC (Ekonomiczno Społeczna Rada Organizacji Narodów Zjednoczonych) i Status Konsultanta przy UNCITRAL (Komisji ds. handlu Międzynarodowego przy ONZ), również w roku 1994 ELSA otrzymała Status Konsultanta w kategorii C przy UNESCO (Edukacyjna, Naukowa i Kulturalna Organizacja ONZ). Dodatkowo, ELSA wypracowała porozumienie z UNHCR (Komisarzem ONZ ds. Uchodźców).