Marketing

Marketingiem można nazwać sztukę identyfikowania, przewidywania oraz zaspokajania potrzeb konsumentów tak, aby zapewnić sobie optymalny zwrot zainwestowanego kapitału. Marketing to produkowanie i sprzedaż tego, czego ludzie oczekują, w odpowiednim czasie i z właściwą prezentacją, aby móc uprzedzić konkurencję.

Sekcja marketingu jest pewnego rodzaju fundamentem, który jest potrzebny do efektywnego działania pozostałych sekcji, a to dlatego, że wypełnia bardzo ważne zadania pomocnicze. Nie zajmuje się bezpośrednio organizowaniem konferencji, praktyk, czy konkursów, ale w ich organizacji odgrywa dużą rolę

Działalność marketingu można podzielić na dwa pola: zdobywanie funduszy (fundraising) oraz promowanie ELSA. Fundusze na organizację poszczególnych projektów i bieżącą działalność uzyskiwane są od sponsorów; są to najczęściej firmy związane z prawem, którym zależy na wspieraniu aktywności studenckiej. Promowanie ELSA polega zarówno na dbaniu o dobry wizerunek stowarzyszenia wśród studentów, firm i szerszej publiczności, jak i promowanie poszczególnych aspektów działalności ELSA poprzez ogłoszenia, plakaty, ulotki, mailing, czy strony internetowe.