ELSA Day – już jutro !

Szanowni Państwo !

Już jutro na naszym Uniwersytecie ponownie będziemy obchodzić jeden z najpiękniejszych dni w roku – ELSA Day. Z tego powodu też, jeszcze raz chcielibyśmy zaprosić Was na organizowaną w ramach ELSA Day debatę oksfordzką:
pt. :Cudzoziemiec powinien mieć prawo do przekroczenia granicy przed uzyskaniem statusu uchodźcy”, gdzie zatrzymamy się dłużej nad tematyką dostępu do sprawiedliwych sądów za granicą.

Godz. 10:00-13:00; Aula Cytrynowa ( Centrum Konferencyjne UWM)

Serdecznie zapraszamy!