Działalność Naukowa

Academic Activities czyli Działalność Naukowa

podkreśla edukacyjny charakter Stowarzyszenia. Umożliwia studentom wzbogacenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz podnoszenie kwalifikacji praktycznych poprzez wykłady, spotkania, dyskusje i konkursy z udziałem przedstawicieli środowisk prawniczych

Projekty lokalne naszej sekcji:

  • PAF, czyli Prawnicza Akademia Filmowa
  • Konkurs prawa karnego
  • Konkurs prawa cywilnego
  • Konkurs prawa rzymskiego

Projekty krajowe:

  • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (OKK)
  • Ogólnopolski Konkurs na Glosę
  • Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego
  • Dni Edukacji Prawniczej (DEP)
  • Ogólnopolski Konkurs na Esej Prawniczy
  • Ogólnopolski Konkurs na Pismo Procesowe

Projekty i programy międzynarodowe:

  • Moot Court Competition
  • Studies Abroad Programme
  • Legal Research Groups