W dniach 19-21.03.2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyły się Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych. Organizując ODPP staramy się przybliżyć studentom różne warianty ich przyszłej kariery zawodowej, dlatego każdego roku zapraszamy do współpracy wieloletnich praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat rynku pracy. W tym roku studenci mieli możliwość wysłuchania prelekcji Pani mec. Anny Wróbel-Łukaszewskiej dot. „Zawodu i pracy adwokata” czy też Komendata Policji Inspektora Piotra Zabuskiego. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to nie tylko merytoryka lecz również praktyka, stąd też dla studentów zostały zorganizowane również warsztaty z pisania pism procesowych z mgr Pawłem Skwierawskim, a także z mgr Jerzym Kawą na temat „Wykorzystania erystyki do prowadzenia sporów”. Jest nam niezmiernie miło, że nasze prelekcje od samego początku do samego końca cieszyły się tak dużym zainteresowanie .

Dziękujemy !